Můj profil


Stránku svého profilu zobrazíš kliknutím na odkaz jména v levém sloupci menu. Aktuálně se zobrazí informace:

  • Jméno (možno změnit)
  • e-mailová adresa (unikátní na uživatele, změnit lze ale skrze správce stránek)
  • tvoje role: jaké práva máš v systému
  • výchozí barva monogramu

Změna nastavení

Na stránce profilu je možné skrze tlačítko Upravit profil provést některé změny. Aktuálně je to, jméno, e-mail, barva monogramu. Z prvních dvou písmen jména a barvy se sestavuje monogram uživatele.

E-mailová adresa lze změnit, jedná se ale o unikátní identifikátor, systém nedovolí nastavit dvěma uživatelm stejný e-mail.

Role nebo Oprávnění jsou přidělována správcem nebo administrátorem stránek. V profilu pouze vidíš Tobě přideléné role. Pokud něco nesouhlasí obrať se na správce.

Změna hesla

Přihlášený uživatel má možnost změnit heslo na jiné. Volba je dostupná na stránce profilu pod tlačítkem Změnit heslo. Stačí vyplnit dvakrát stejné heslo a volbu uložit. Aktuálně se bezpečné heslo sestává z minimálně 8 znaků (VelkáMalá písmena, čísla a speciální znaky)

Prosím používejte dostatečně silná unikátní hesla. Obecně se doporučuje používat správce hesel například KeePass.