Správa obsahu


ROLE REDAKTOR

Komponenty níže může primárně ovládat uživatel, který má od správce přidělenu roli REDAKTOR.

Novinka

Novinka nese časově ohraničenou informaci. Novinka se zobrazí na úvodní stránce veřejné části, pokude se jedná o interní novinku, tato se zobrazí na titulní stránce klientské části. Novinka by měla být vizuálně i obsahově zajímavá 🎯 aby si jí uživatelé chtěli přečíst 😃.

Možnosti novinky

 • Nadpis
 • Úvodník (krátkou informaci, která se zobrazí na titulní stránce max 220 znaků) Nevkládejte html znaky, prozatím to nic neudělá.
 • Obsah (není povinný, rozšiřuje úvodník)
 • URL obrázku - nejlépe nalinkovat nějakou zmenšeninu ve tvaru media/2019/05/thubnails/obrazek.jpg
 • Zdali je novinka interní (novinka se zobrazí přihlášeným uživatelům)

Komentáře

Plán Umožnit komentovat novinky nepřihlášenému návštěvníkovi stránky.

Stránka

Sekce stránek umožní, vytvářet klasické stránky. Stránku chápej jako časově neomezenou infomraci. Stránce je možné přidávat různé stavy (rozpracováno, veřejné ...), dále je možné stránku zařadit do Kategorie a sdružovat stránky stejné kategorie. Například se hodí u stránek závodů. Vytvořím jednu kategorii sdružující informace k závodu.

U takto označených stránek je pak možné zobrazit postranní menu ostatních stránek stejné kategorie. Pořadí menu je možné ovlivnit hodnotou výhy stránky.

Správu kategorií najdeš níže.

Možnosti stránky

 • Nadpis
 • Obsah (hlavní část stránky v html)
 • Stav ()
 • Kategorie (vždy možné zařadit do jedné z kategorií)
 • Zobrazení postranního menu (bude zobrazovat ostatní stránky stejné kategorie)
 • Váha (pořadí stránky v postranním menu)
 • Uživatel (uživatel který obsah vytvořil)

Kategorie

Kategorie zařadí stránku do konkrétního oddělení. Výchozí kategorie je Nezařazeno. V této části můžeš vytvořit libovonou kategorii, přidát jí název, krátký popis a odkaz.

Po vytvoření kategorie, můžeš tuto přiřadit stránce a spojit více stránk obsahově do jednoho oddílu.

Pokud stránky zařadíš do kategorií, můžeš:

 • Zobrazit stránky stejné kategorie s odkazy na stránky další stejné kategorie
 • Zobrazit seznam stránke jedné kategorie

Mediální soubory

Jednoduchý nástroj pro nahrání souboru na server. Soubory se automaticky nachrávají do adresářové strukuty ./rok/mesíc/, například ./2019/04/soubor.

Názvy souborů jsou před nahráním očistěny od nedovolených znaků, diakkritiky apod. Na nahrané soubory je možné se následně ze stránek odkazovat. Obrázky pro náhled, textové sobory ke stažení a pod.

Velikost uploadu obrázku je nastavena na 5 MB, jelikož je automaticky zmenšen na 1200 x poměr, plus je vytvořena zmenšenina v adresáři ,/thubnails/ stejného obráku. Pokud jí nepotřebuješ, klidně smaž.