Správa uživatelů


Správa uživatelů, rolí a práv

Uvedenou část stránek může spravovat pouze uživatel zařazen do role ADMIN, SUPER ADMIN.

V této sekci je možné spravovat uživatele, vytvářet, mazat, deaktivovat? Dále je možné každému uživateli měnit role, určovat do jakých sekcí má přístup. Ikonou tužky uživatele edituji, mohu změnit veškerá nastavení včetně nastavení nového hesla.

Správa Rolí

Role sdružují oprávnění do logických celků. Například REDAKTOR by měl mít přístup k výtváření/úpravě a mazaání Clánků/stránke/nahrávat obsah a pod. Systémvě jsou vytvořeny Role pro různý typ obsahu

Aktuálně používané role

  • Administrátor - vše
  • Redaktot - Stránkay/Novinky/Kategorie - vytvořit, upravit, samzat, Mediální soubory - upload a mazání
  • Člen - Úpava vlastního profilu

Není problém vytvořit vlastní roli a nakombinovat oprávnění pro konkrétního člověka nebo skupinu lidí. Například pouze pro korektora povolit úpravu existujících článků a pod.

Správa Oprávnění

Výtváří v databázi konkrétní oprávnění, která pak lze přidávat, ubírat Rolím. Název oprávnění není náhodný, oprávnění jsou pevně svázaná v logice stránek, nová oprávnění by měl přidávat programátor nebo osoba krerá ví co dělá. Stávajcí oprávnění fungovat budou.