Popis prostředí


Stránky jsou postaveny na následných technologiích. Pokud chceš přispět, je nutné si podstané nastudovat v dokumetaci nebo se zeptat.

Používané balíky PHP

O aktualizaci knihoven se stará dependency manager composer (dependency manager). Do Laravelu je možné dostat klasické PHP knihovny nebo ty, u kterých už někdo nachystal integraci, takové lze najít na stránkách Packalistu.

PHP knihovny

Knihovny používané nad rámec Laravel frameworku, najdeš je v ./composer.json

  • laravelcollective/html - Jednoduší zápis formulářových komponent - dokumentace, je na zvážení. Pro formuláře je možné použít klasických zápisů html 5.
  • spatie/laravel-permission - Řeší ACL, role, oprávnění aplikace - GitHub | Dokumentace
  • laravel-frontend-presets/tailwindcss - Řeší kompilaci CSS Tailwind CSSu projektu
  • intervention/image - Manipulace s obrázky GitHub | Dokumentace

JavaScrip knihovny

Knihovny používané nad výchozí Laravel Mix najdeš v ./package.json

  • tilwindcss - CSS Framework
  • vuejs - JavaScriptový framework
  • tynimce - WYSIWYG HTML Editor
  • tilwindcss - CSS Framework